Nieuws

 • Maart 2024:
  Vanaf de beoogde openingsdatum, maandag 8 april a.s., zal het WIJ team vertegenwoordigd zijn op het nieuwe Wijkkantoor in de Schilderswijk (zie ook het jaarplan 2024 van het gebiedsteam gemeente Groningen). Het kantoor wordt gevestigd op de winkelstrip Kostverloren aan de Jacob van Ruysdaelstraat 30 (boven de SPAR). Naast het WIJ team zullen er in een later stadium nog andere openbare diensten gehuisvest worden (wijkagent, WarmteStad, e.d.). Het WIJ team houdt er spreekuur op elke dinsdagochtend van 9-11 uur (het spreekuur op maandag en vrijdag van 10-12u in BC Oranjewijk blijft).
 • Januari 2024: op 24 januari organiseerde Wijkvereniging Derde Schilderskwartier de Algemene Ledenvergadering 2024.
 • November 2023: de derde digitale nieuwsbrief is verschenen! Hierin onder onze buurtborrel van 3 november, de aankondiging van de volgende ALV, de a.s. Milieustraatdag en de a.s. Lichtjeswandeling.
  Lees de nieuwsbrief online integraal!
 • Mei 2023: het bestuur van Wijkvereniging Derde Schilderskwartier organiseert op 5 juli 2023 haar Algemene Ledenvergadering in Watertoren-West.
 • Maart 2023: de tweede digitale nieuwsbrief is verschenen! Hierin komt natuurlijk de opening van Hotel Watertoren West aan de orde. Andere thema’s : stoepfietsen, aanpak pleinen, Stolpersteine en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen (‘Leefstraat’ en ‘Poen voor je Groen’). Bovendien stelt Dorien Jellema zich voor als nieuwe opbouwwerker voor onze buurt. Tot slot een oproep: wie helpt mee om deze website te verfraaien??
  Lees de nieuwsbrief online integraal!
 • Oktober 2022: de eerste digitale nieuwsbrief van wijkvereniging Derde Schilderskwartier is verstuurd naar de wijkbewoners die lid zijn van de vereniging en naar het samenwerkingsnetwerk.
  De nieuwsbrief is online te lezen!