Nieuws

  • November 2023: de derde digitale nieuwsbrief is verschenen! Hierin onder onze buurtborrel van 3 november, de aankondiging van de volgende ALV, de a.s. Milieustraatdag en de a.s. Lichtjeswandeling.
    Lees de nieuwsbrief online integraal!
  • Mei 2023: het bestuur van Wijkvereniging Derde Schilderskwartier organiseert op 5 juli 2023 haar Algemene Ledenvergadering in Watertoren-West.
  • Maart 2023: de tweede digitale nieuwsbrief is verschenen! Hierin komt natuurlijk de opening van Hotel Watertoren West aan de orde. Andere thema’s : stoepfietsen, aanpak pleinen, Stolpersteine en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen (‘Leefstraat’ en ‘Poen voor je Groen’). Bovendien stelt Dorien Jellema zich voor als nieuwe opbouwwerker voor onze buurt. Tot slot een oproep: wie helpt mee om deze website te verfraaien??
    Lees de nieuwsbrief online integraal!
  • Oktober 2022: de eerste digitale nieuwsbrief van wijkvereniging Derde Schilderskwartier is verstuurd naar de wijkbewoners die lid zijn van de vereniging en naar het samenwerkingsnetwerk.
    De nieuwsbrief is online te lezen!